loader image

Om oss

Din specialist på entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning och energideklaration.

Om oss

Husbesiktning

Genom att anlita en certifierad besiktningsman får Du en ökad trygghet när Du genomför ditt husköp.

Marie Fägerman är av RISE certifierad besiktningsman www.rise.se

Medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och registrerad i SBR´s förteckning över besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser. www.sbr.se

Besiktiga ditt hus

Kontakta oss idag för att få din fastighet besiktigad

Services

Våra Tjänster

Din specialist på entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning och energideklaration med säte i Boden.

Entreprenadbesiktning

Vi genomför oberoende entreprenadbesiktningar av byggnader.

Besiktningarna utförs i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT 06 resp ABS 18. Husesyn ansvarar för besiktningsuppdragets alla delar och upphandlar och samordnar biträdande besiktningsmän inom respektive fackområde. Vid besiktning av småhusentreprenader genomförs besiktningen normalt utan biträden.

Bland våra uppdrag finns allt från om-och nybyggnad av kommersiella byggnader samt nybyggnad av småhus. Vi genomför entreprenadbesiktningar till enskild konsument.

Överlåtelsebesiktning

Vi genomför oberoende överlåtelsebesiktningar av byggnader i samband med överlåtelse.

Som husköpare har du en långtgående undersökningsplikt för de fel och risker som finns med huset. Besiktningen utförs enligt SBR modellen.

Särskilda villkor gäller för tjänster överlåtelsebesiktning för besiktning i samband med överlåtelse av fast egendom enligt Jordabalken 4:19.

Energideklaration

Vi genomför energideklarationer enligt Lag (2006:985) för byggnader. De flesta byggnader skall ha en giltig energideklaration.

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används.

Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration inom två år från att byggnaden har tagits i bruk.